Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Á (1954-1969)

Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Á (1954-1969)
Tác giả: Khu di tích phủ Chủ tịch
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào các hoạt động đối ngoại, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nước châu Á (1954-1969) của tập thể tác giả Phòng Tuyên truyền – Giáo dục, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn.
  Cuốn sách trình bày ngắn gọn, lôgíc dưới dạng biên niên sự kiện, theo trình tự thời gian, phục vụ việc tra cứu được thuận tiện, ghi lại đầy đủ các sự kiện về hoạt động đối ngoại của Bác với các nước châu Á từ năm (1954-1969): Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Ấn Độ, Các nước Arập, Cộng hòa Inđônêxia, Cộng hòa Irắc, Mông Cổ, Miến Điện, Nhật Bản, Vương quốc Nêpan, Cộng hòa hồi giáo Pakixtan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa Dân chủ xã hội chủ nghĩa Xri Lanca.
  Sách gồm 340 trang, giá 47.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ