Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam

Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Số trang: 704 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 10-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu trong Hội thảo khoa học: "Huỳnh Thúc Kháng với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam" nhân kỷ niệm 140 năm ngày sinh của đồng chí Huỳnh Thúc Kháng. Những bài viết trong cuốn sách là những dòng tâm huyết của các tác giả về chân dung, về những đóng góp của đồng chí Huỳnh Thúc Kháng. Từ đó cho thấy tài năng, nhân cách đáng quý của một chí sĩ yêu nước, một nhà hoạt động văn hóa xuất sắc, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Nam.

  Cuốn sách đã góp phần làm sáng rõ thân thế, sự nghiệp, phẩm chất kiên cường, bất khuất, tấm gương về đạo đức cách mạng, đồng thời khẳng định công lao và những đóng góp to lớn của đồng chí Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như những cống hiến của đồng chí đối với quê hương Quảng Nam.

  Bạn đọc tham khảo nghiên cứu cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện tỉnh Quảng Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng quốc hội, Tỉnh ủy Bắc Ninh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Phú Trọng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc Phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Trọng Trung
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: Trần Đức Lương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Tỉnh ủy Long An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đỗ Mười
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương -Bộ Ngoại giao - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ