Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đảng – Nhà nước và nhân dân

Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đảng – Nhà nước và nhân dân
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, của hai cuộc kháng chiến cứu nước, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, của công cuộc đổi mới dưới sự lảnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đưa nước ta đến những bước phát triển mới mà mỗi người Việt Nam đều rất tự hào. Đảng được nhân dân tin tưởng, suy tôn là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mối , quan hệ giữa Đảng – Nhà nước và nhân dân trong cuộc sống ngày càng gắn kết hết sức chặt chẽ, là tiền đề cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.
  Với nhận thức đó, đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, một người tâm huyết với công tác nghiên cứu lý luận, chính trị,trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, đã có nhiều tác phẩm nghiên cứu, bài viết, bài nói về mối quan hệ sâu sắc trên.
  Cuốn sách Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đảng – Nhà nước và nhân dân do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản là tuyển chọn một số tác phẩm của đồng chí Nguyễn Khánh đã đăng tải hoặc chưa đăng tải trên các sách, báo, là kết quả của quá trình nghiên cứu, là sự đúc kết những kinh nghiệm của tác giả trong quá trình hoạt động thực tiển năng động và sâu sắc. Theo trình tự thời gian, trong cuốn sách có những bài viết từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước song vẫn còn nguyên giá trị nghiên cứu cho đến những bài gần nhất hiện nay. Trong lần xuất bản này, bạn đọc sẽ được tiếp cận với những bài viết về những vấn đề mới trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường hệ thống chính trị của nước ta. Hy vọng rằng, trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cuốn sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích.
  Sách gồm 508 trang, giá 70.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ