Nghiên cứu, xác định tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài ...

Nghiên cứu, xác định tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài ...
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bảo tàng Hồ Chí Minh tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Số trang: 444 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cách đây vừa tròn 100 năm, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành sau bao ngày đêm trăn trở, suy tư, thương nước, thương dân đã ra đi tìm đường cứu nước. Ước vọng lớn lao của chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là đi tìm một con đường mới để tìm cách giải phóng dân tộc, giải phóng đồng bào khỏi cảnh sống lầm than, áp bức dưới chế độ thực dân và phong kiến.

  Và sau 30 năm (1911-1941), người thanh niên Nguyễn Tất Thành - là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - bôn ba qua nhiều nước trên thế giới đã định hướng cho mình một con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường đúng đắn “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản” và “chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. Và trong cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước, dù phải đối mặt với muôn vàn  gian nan, thử thách nhưng Người luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-2011), 121 năm ngày sinh của Người và để cung cấp tài liệu tham khảo cho bạn đọc, góp phần tìm hiểu rõ hơn về cuộc đời và hoạt động của Bác Hồ trong giai đoạn từ năm 1911 đến năm 1941, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Nghiên cứu, xác định tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941.

  Cuốn sách dày 444 trang, tuyển chọn 31 bài trên cơ sở các tham luận tại Hội thảo do Bảo tàng Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh; Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức, tập trung vào việc xác minh các sự kiện liên quan đến các hoạt động của Bác trong giai đoạn 1911-1941. Đây là giai đoạn bước ngoặt quan trọng đối với Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Các bài viết đã tập trung nghiên cứu và đi sâu thảo luận hai vấn đề lớn: thứ nhất là xác minh những sự kiện lịch sử và địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941 và những cống hiến của Người cho cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới từ những hoạt động đó. Vấn thế thứ hai, là đề xuất giải pháp cho việc sử dụng tài liệu và tổ chức trưng bày nội dung giai đoạn 1911-1941 ở các chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ