Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: GS. Đặng Xuân Kỳ
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu buôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng không mệt mỏi, hệ thống phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.
  Đi sâu nghiên cứu phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, có thể hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người.
  Với mục đích và ý nghĩa đó, năm 1997, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh do GS. Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Năm nay do nhu cầu bạn đọc và nhằm góp phần thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cuốn sách được xuất bản lần thứ hai.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương:
  Chương I: Phương pháp và phương pháp cách mạng
  Chương II: Hệ thống phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh
  Chương III: Phong cách Hồ Chí Minh
  Sách gồm 256 trang, giá 31.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ