Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
Tác giả: TS. Đặng Văn Thái (Chủ biên)
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách không chỉ phân tích, luận giải khá toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, mà còn nêu rõ việc vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ hiện nay, đồng thời, nêu một số kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chủ chương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
  Cuốn sách gồm hai chương:
  Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế.
  Chương II: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.
  Sách gồm 192 trang, giá 22.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ