Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •          Cuốn sách tập hợp các tham luận khoa học tại hội thảo, do các cơ quan Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và báo Nhân dân tổ chức tại Hà Nội. Nội dung cuốn sách trình bày, làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã; phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của hợp tác xã nước ta trong những năm qua. Trên cơ sở đó, nêu lên những định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển hợp tác xã theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới - phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

         Cuốn sách giúp cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, những nhà quản lý kinh tế từ Trung ương đến địa phương có thêm tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã và tình hình hoạt động của các hợp tác xã ở nước ta hiện nay.

           Sách gồm 492 trang, giá 150.000đ.

  NGỌC HUỆ


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ