Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Nhằm cung cấp tài liệu cho cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia biên soạn Tài liệu học tập chuyên đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu gồm 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 - Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; Chuyên đề 2 - Giới thiệu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

          Chuyên đề 1 tập trung phân tích tư tưởng và tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong đó nêu rõ khái niệm, nội dung của tiết kiệm, tác hại của tham ô, lãng phí, quan liêu, ý nghĩa và những biện pháp chống tham ô, lãng phí, quan liêu, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

          Chuyên đề 2 giới thiệu bối cảnh lịch sử ra đời, chủ đề tư tưởng, kết cấu và nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Đây là tác phẩm lý luận quan trọng về xây dựng Đảng, một tác phẩm lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết và hoàn thành vào tháng 10-1947. Sửa đổi lối làm việc có ý nghĩa phương pháp luận đặc biệt sâu sắc, thể hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Về giá trị thực tiễn, có thể coi tác phẩm là tài liệu học tập thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; có tác động tích cực tới đông đảo quần chúng nhân dân; là một trong những văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tài liệu gồm 44 trang, giá 3.000đ.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ