Tài liệu phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tài liệu phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •       Hưởng ứng năm thứ hai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 32-HD/BTGTW ngày 11-3-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X ở cơ sở; và lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2008), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xuất bản, phát hành 15 tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm thứ hai, gồm:


   1. CD - ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       CD - ROM gồm 5 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; Những trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho tuổi trẻ và sự nghiệp trồng người; Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Những bài nói, bài viết, bút tích của các chính khách, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức các nước, các châu lục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

       (Bạn đọc có thể xem thêm tóm tắt nội dung CD - ROM Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mục Sách mớingày 20/3/2008). Giá bán: 35.000 đ

   2. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Cuốn sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bao gồm những câu chuyện tiêu biểu, phần lớn do những nhân chứng đã từng được gặp gỡ, tiếp xúc với Bác kể lại. Mỗi mẩu chuyện là một bài học bổ ích đối với người đọc để suy ngẫm và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các khía cạnh khác nhau:

       Một là, tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.

       Hai là, tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng.

       Ba là, tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

       Bốn là, tấm gương về lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.

       Năm là, tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

       Sáu là, tấm gương luôn coi trọng sự nghiệp trồng người, coi trọng trách nhiệm và vinh dự của các nhà giáo, của xã hội với thanh, thiếu niên, nhi đồng.

       Sách gồm 400 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm. Giá bán: 42.000 đ

   3. Hồ Chí Minh - Tiểu sử

       Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam được nâng cao tầm vóc trong thời đại mới. Với những công lao và đóng góp của Người đối với dân tộc Việt Nam và đối với nhân loại, UNESCO đã tôn vinh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất với nhận định: "Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội… 

       Bằng những tư liệu chân thực, cuốn sách Hồ Chí Minh - Tiểu sử do tập thể cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn (TS. Chu Đức Tính - Giám đốc Bảo tàng làm chủ biên), đã trình bày một cách hệ thống về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Bác, cuốn sách được ra mắt bạn đọc để phục vụ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn Đảng, toàn dân tộc. Sách gồm 264 trang, khổ 13 x 20,5 cm. Giá bán: 26.000 đ.

   4. Bác Hồ thời niên thiếu

       Để hiểu biết đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không thể không tìm hiểu về những năm tháng thời niên thiếu trong cuộc đời hoạt động cách mạng vô cùng phong phú của Người. Năm 1989, để chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác Hồ, Nhà xuất bản Sự thật đã xuất bản cuốn sách Bác Hồ thời niên thiếu. Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản (có sửa chữa, bổ sung) cuốn sách trên nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu về quê hương, gia đình, những ngày thơ ấu, tuổi thiếu niên và những năm đầu tuổi thanh niên của Hồ Chủ tịch.

       Sách gồm 112 trang, khổ 13 x 20,5 cm với giá: 12.000 đ.

   

   5. Sửa đổi lối làm việc

       Nhằm chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm, lệch lạc; chấn chỉnh lại nhận thức tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, lý luận, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh XYZ đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Tác phẩm đề cập nhiều vấn đề lớn, có tính lý luận, nguyên tắc và có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

       Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, góp phần vào việc nghiên cứu, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá X về nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

       Sách gồm 104 trang, khổ 13 x 20,5 cm với giá: 11.000 đ.

   6. Vừa đi đường vừa kể chuyện

       Cuốn sách ghi lại một số mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động ở nước ngoài (ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc và một số nước khác) từ năm 1923 đến trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Những câu chuyện này được Người kể lại trên đường ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới 1950.

       Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ về lòng yêu nước nồng nàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy gian khổ hy sinh, muôn vàn khó khăn và phức tạp, Hồ Chủ tịch đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng trong sáng và đẹp đẽ, thể hiện ý chí quyết tâm, vuợt qua mọi thử thách, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thế giới.

       Sách gồm 100 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 11.000 đ.

   7. Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì?

       Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 118 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phục vụ năm thứ hai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Học Chủ tịch Hồ Chí Minh - chúng ta học gì. Cuốn sách tập hợp một số bài nói, bài viết của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một trong những người học trò xuất sắc nhất, một trong những người bạn chiến đấu gần gũi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân Việt Nam ta học Hồ Chủ tịch, nhưng học Hồ Chủ tịch, chúng ta học tập những gì để việc học tập có hiệu quả và thiết thực. Theo Cố Thủ tướng, chúng ta cần: học tinh thần trung với nước, hiếu với dân của Bác; học đoàn kết toàn dân; học phấn đấu; học lý thuyết, phương pháp khoa học; học cần, kiệm, liêm, chính; học tập quan điểm nhân dân, quan điểm quần chúng của Hồ Chủ tịch,... Chúng ta lãnh đạo quần chúng nhân dân nhưng đồng thời cũng phải học tập quần chúng nhân dân, chúng ta là thầy dạy nhưng cũng là học trò của quần chúng nhân dân.

       Sách gồm 92 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 10.000 đ.

   8. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh

      Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, từng giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao là một bộ phận hợp thành của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối cách mạng Việt Nam.

      Trên cơ sở kết hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế, cuốn sách do tác giả Nguyễn Duy Niên, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao biên soạn, là một công trình nghiên cứu công phu, quan trọng về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm bốn chương:

      - Chương thứ nhất giới thiệu khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao.

       - Chương thứ hai trình bày hệ thống các nguyên lý, luận điểm, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề thế giới, thời đại và quan hệ quốc tế, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và ngoại giao Việt Nam.

       - Chương thứ ba trình bày phương pháp, phong cách và nghệ thuật đặc sắc trong hoạt dộng quốc tế và ngoại giao của Hồ Chí Minh.

       - Chương thứ tư nêu những suy nghĩ, ý kiến của tác giả về sự vận dụng tư tưởng, phương pháp, phong cách và nghệ thuật trong hoạt động quốc tế và ngoại giao của Hồ Chí Minh nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của nước ta trong giai đoạn hiện nay.

      Sách gồm 352 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, giá: 39.000 đ.

   9. Vĩ đại một con người

       Có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, chính khách và người dân trong nước cũng như trên thế giới ngợi ca về tài năng chính trị xuất chúng; về đạo đức cao cả, trong sáng; tác phong, lối sống giản dị, hoà đồng nhưng có sức cuốn hút đến kỳ lạ của Người,... Nhưng có lẽ bao nhiêu giấy bút, bao nhiêu văn thơ hay nhất ngợi ca cũng vẫn chưa đủ về những cống hiến vô cùng to lớn đối với sự nghiệp giải phóng của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và tấm gương đạo đức cao cả, nhân văn, trong sáng như pha lê của Người anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hoá lớn của dân tộc và của cả nhân loại trong thế kỷ XX.

       Cuốn sách gồm một số bài viết của Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu trong thời gian chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990). Với niềm cảm phục và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về di sản đạo đức và tinh thần phong phú của Hồ Chí Minh; đặc biệt có sự liên hệ, đối chiếu tình hình chuyển biến mạnh mẽ của cách mạng vô sản theo các chiều hướng khác nhau trên phạm vi thế giới ngày nay để khẳng định thêm tầm vóc những tiên tri, tiên lượng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

       Cuốn sách Sách gồm 104 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 10.000 đ.

   10. Thư ký Bác Hồ kể chuyện

       Cuốn sách tuyển chọn các bài viết của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác từ những ngày đầu thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 cho đến ngày Bác ra đi. Cuốn sách thể hiện tình cảm kính yêu, ngưỡng mộ và cảm phục của tác giả và của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Người. Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và mẫu mực, Bác Hồ đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho dân tộc ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức cách mạng trong thời đại mới. Những giá trị tư tưởng, văn hóa, nhân văn và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc, của văn minh nhân loại, đang soi sáng, dẫn dắt đất nước ta trên con đường phát triển trong hiện tại và tương lai.

       Sách gồm 588 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, giá: 64.000 đ.

   11. Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh

       Phương pháp dân chủ của Hồ Chí Minh, hiểu đơn giản là cách tác động của Hồ Chí Minh để hiện thực hoá tư tưởng dân chủ của Người trong thực tế Việt Nam. Phương pháp dân chủ và cùng với đó là phong cách dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng và triết lý dân chủ của Người vốn đã sâu sắc, tinh tuý lại càng trở nên sâu sắc, sống động và hiện thực hơn.

       Cuốn sách Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minhcủa tập thể tác giả do Phạm Văn Bính làm chủ biên, đã xác định và làm rõ những vấn đề cơ bản như khái niệm, cơ sở hình thành, hệ thống và đặc điểm của phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh. Nội dung quan trọng của cuốn sách là đã đề xuất hướng áp dụng phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh trong hoàn thiện phương pháp lãnh đạo của Đảng ta hiện nay trên các lĩnh vực: chính trị; cải cách bộ máy và hoàn thiện chức năng quản lý của Nhà nước; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao dân trí, phát triển ý thức công dân và năng lực thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa của cán bộ và toàn dân; củng cố khối liên minh công nhân với nông dân và trí thức, gắn dân chủ với đại đoàn kết toàn dân; mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường pháp chế, chống lại mọi khuynh hướng dân chủ cực đoan, quá khích.

       Sách gồm 212 trang, khổ 13,5 x 20,5 cm, giá: 22.000 đ.

   12. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

       Cuốn sách trình bày cơ sở của sự hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; đặc điểm và vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Bên cạnh những vấn đề mang tính lý luận nêu trên, cuốn sách còn phản ánh sức sống lâu dài của tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh. Giáo dục tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên là yêu cầu bức thiết, nhất là trong điều kiện chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

       Cuốn sách do tập thể tác giả biên soạn, TS. Hoàng Trang và TS. Phạm Ngọc Anh làm chủ biên, gồm 228 trang, khổ 14,5 x 20,5 cm, giá: 32.000 đ.

   13. Cuộc gặp gỡ định mệnh

       Những câu chuyện hấp dẫn về những năm tháng hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, những câu chuyện cảm động, sâu nặng tình nghĩa về Bác Hồ và những người thân trong gia đình, cũng như sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác đã được nhà văn Sơn Tùng tái hiện lại trong cuốn sách Cuộc gặp gỡ định mệnh.

       Trong những năm 1945-1946, khi vận mệnh đất nước như “nghìn cân treo sợi tóc”, thực hiện sách lược “hoà để tiến”, với tư cách là thượng khách của nước Pháp, Bác Hồ sang Pháp đàm phán với Chính phủ Pháp nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn để đất nước ta có điều kiện chuẩn bị thêm về mọi mặt trước khi tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân xâm lược. Sau gần 4 tháng ở Pháp, Bác trở về nước và lần thứ hai tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khoá I ngày 31-10-1946 đã giao trọng trách cho Bác thành lập Chính phủ mới để chèo lái con thuyền cách mạng. Thời gian đó, nghe tin Bác Hồ được bầu làm Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Thanh - chị ruột của Bác đã đáp tàu từ quê ra Hà Nội thăm Bác. Cuốn sách đã kể về cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động giữa Bác Hồ với chị ruột của Bác sau 40 năm xa cách. Sách gồm 200 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 21.000 đ.

   14. Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam

       Nhân, Trí, Dũng là phẩm chất toàn vẹn mà Bác Hồ thường xuyên chăm lo giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Chính Người là bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, là biểu hiện tập trung của truyền thống nhân - trí - dũng.

       Với cách diễn đạt giản dị, súc tích, cuốn sách Hồ Chí Minh - Đỉnh cao truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam của tác giả Nguyễn Khắc Nho, gồm sáu chương, đã giới thiệu hết sức sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Người:

       Chương 1: Bàn về nhân văn Hồ Chí Minh, về trái tim yêu nước, thương dân, những hành động thiết thực và cao cả của Người.

       Chương 2: Hồi tưởng lại suốt thời gian hoạt động của Người, từ thuở thơ ấu, lúc bôn ba tìm đường cứu nước, trở về nước giúp cách mạng Việt Nam và những công việc trên cương vị Chủ tịch nước.

       Chương 3: Bàn về đạo đức Hồ Chí Minh; về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung với nước, hiếu với dân; chống tham ô, lãng phí, quan liêu và quét sạch chủ nghĩa cá nhân…

       Chương 4: Những phẩm chất đã tạo thành nhân cách Hồ Chí Minh như sống giản dị, gương mẫu và lạc quan; luôn quan tâm đến mọi người, tình sâu nghĩa nặng; nhìn xa trông rộng…

       Chương 5: Xu hướng ngoại giao hoà bình và nhân nghĩa của Bác Hồ đã trở thành đường lối chủ đạo của ngoại giao Việt Nam.

       Chương 6: Chỉ ra tại sao Người được coi là tinh hoa, là đỉnh cao của truyền thống nhân - trí - dũng Việt Nam.

       Sách gồm 268 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 26.000 đ.

   15. Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

       Cuốn sách nêu bật những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, như: trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương, quý trọng con người, luôn tin tưởng ở quần chúng, sống có tình nghĩa; tinh thần quốc tế trong sáng. Bên cạnh hai phần quan trọng là: những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phần thứ ba của cuốn sách:Sáng mãi tấm gương Người, tuyển chọn những chuyện kể đặc sắc nhất cùng với lời bàn về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kèm theo những liên tưởng, vận dụng những bài học về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong tình hình hiện nay. Thông qua những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những bài viết, những mẩu chuyện vô cùng xúc động về tấm gương đạo đức của Nguời được tập hợp trong cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

       Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và cung cấp tài liệu cho các tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung cuốn sách trên. So với lần xuất bản thứ nhất, cuốn sách đã được sửa chữa, chỉnh sửa lại kết cấu và nội dung cô đọng, súc tích hơn. Sách gồm 336 trang, khổ 13 x 20,5 cm, giá: 33.000 đ./.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ