Về đạo đức cách mạng

Về đạo đức cách mạng
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 •         Với chủ đề về đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách tập hợp các tác phẩm của Người về chủ đề này, bao gồm: Đời sống mới, Cần kiệm liêm chính, Đạo đức cách mạng (bài đăng trên báo Nhân dân số 460 ngày 6-6-1955), Đạo đức cách mạng (bài đăng trên tạp chí Học tập số 12, năm 1958), Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

          Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới, chỉ rõ bước đường thực hành đời sống mới một cách vắn tắt, rõ ràng, thiết thực, dễ hiểu. Bác giải thích: Đời sống mới không phải cao xa gì, cũng không phải khó khăn gì. Nó không bảo ai phải hy sinh chút gì. Nó chỉ sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông, trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc. Bác hướng dẫn cách thực hành đời sống mới riêng từng người và đời sống mới chung trong một nhà, một làng, một trường học, trong bộ đội, trong các công sở, một xưởng máy. Bác khuyên, để thực hành đời sống mới trong nhân dân, thì trước hết phải tuyên truyền, giải thích và làm gương, cần có những người làm gương, những nhà làm gương, những làng làm gương. Tuy nhiên, Bác cũng nhắc nhở: tuyên truyền đời sống mới cũng như tuyên truyền các việc khác, phải hăng hái, bền gan, chịu khó, đồng thời phải cẩn thận, khôn khéo, mềm mỏng.

          Cần kiệm liêm chính được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1949, kêu gọi toàn dân thực hiện và thi đua Cần kiệm liêm chính. Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. Liêm là trong sạch, không tham lam. Chính là không tà, là thẳng thắn, đứng đắn. Cần kiệm liêm chính là nền tảng của đời sống mới. Trong tác phẩm này, Bác đã nói rõ về sự cần thiết của từng đức tính và khuyên mọi người làm thế nào để trau dồi đức tính đó.

          Một nội dung khác mà sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh là đạo đức cách mạng. Theo Bác, điều chủ chốt nhất của đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Kẻ địch lớn của cách mạng chính là chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm như quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí…, vì vậy phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì mới nâng cao được đạo đức cách mạng. Về việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Bác viết: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

          Cùng với bộ tài liệu 15 xuất bản phẩm do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia mới công bố, cuốn sách này là một tài liệu thiết thực nhằm phục vụ cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách gồm 90 trang, giá bán 4.600đồng./.

  GIAO LINH


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ