Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh

Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: GS, TS. Hoàng Chí Bảo
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm tập hợp một số bài viết, bài nói về văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh của GS, TS. Hoàng Chí Bảo – một chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả khẳng định văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là một kiểu mẫu về văn hóa đạo đức; học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người là chúng ta học tập cách hành xử trong lối sống, nếp sinh hoạt, với con người với công việc với thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động từ 3-2-2007, đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, phong phú. Mục đích của cuộc vận động không chỉ dừng lại ở tuyên truyền nhận thức về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người mà đã chuyển thành hành động – thực hành, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi triết lý Hồ Chí Minh là triết lý hành động, đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức học thực hành – không ai khác mà chính bản thân Người thực hành trước tiên và biến những triết lý, tư tưởng đạo đức ấy thành hành động cụ thể trong công việc, trong sinh hoạt và trong giao tiếp hàng ngày.
  Ngoài ra nội dung cuốn sách cũng đề cập tới giá trị và ý nghĩa của hai tác phẩm cuối đời của Bác: Sửa đổi lối làm việc và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Hai tác phẩm này càng là minh chứng sinh động về tư tưởng, triết lý, phương pháp thực hành đạo đức của Người.
  Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát hành, làm tài liệu thiết thực phục vụ có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Sách gồm 140 trang, giá 17.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ