Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh

Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: GS, TS. Hoàng Chí Bảo
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm tập hợp một số bài viết, bài nói về văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh của GS, TS. Hoàng Chí Bảo – một chuyên gia nghiên cứu về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tác giả khẳng định văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh là một kiểu mẫu về văn hóa đạo đức; học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người là chúng ta học tập cách hành xử trong lối sống, nếp sinh hoạt, với con người với công việc với thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động từ 3-2-2007, đến nay đã thu được nhiều kết quả quan trọng với nhiều nội dung và hình thức thiết thực, phong phú. Mục đích của cuộc vận động không chỉ dừng lại ở tuyên truyền nhận thức về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng của Người mà đã chuyển thành hành động – thực hành, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi triết lý Hồ Chí Minh là triết lý hành động, đạo đức của Hồ Chí Minh là đạo đức học thực hành – không ai khác mà chính bản thân Người thực hành trước tiên và biến những triết lý, tư tưởng đạo đức ấy thành hành động cụ thể trong công việc, trong sinh hoạt và trong giao tiếp hàng ngày.
  Ngoài ra nội dung cuốn sách cũng đề cập tới giá trị và ý nghĩa của hai tác phẩm cuối đời của Bác: Sửa đổi lối làm việc và Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Hai tác phẩm này càng là minh chứng sinh động về tư tưởng, triết lý, phương pháp thực hành đạo đức của Người.
  Cuốn sách do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát hành, làm tài liệu thiết thực phục vụ có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  Sách gồm 140 trang, giá 17.000 đồng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ