Loading...

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Quản lý giáo dục

Ngày đăng: 13/08/2020 - 12:08

Lễ công bố và bàn giao cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Ngày đăng: 13/08/2020 - 10:08

Hội nghị trực tuyến lần thứ hai giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pê-téc-bua, Liên bang Nga

Ngày đăng: 07/08/2020 - 11:08

Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

Ngày đăng: 27/07/2020 - 17:07

Hội nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 24/07/2020 - 17:07

Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2020

Ngày đăng: 24/07/2020 - 10:07

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn và công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng: 15/07/2020 - 09:07

Đại hội Đảng bộ cơ quan Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: 15/07/2020 - 09:07

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ngày đăng: 01/07/2020 - 08:07

Hội thảo khoa học quốc gia “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới”

Ngày đăng: 30/06/2020 - 09:06
« 1 2 3 4 5 »