Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử

sang tao tac pham1Tác giả: TS. Nguyễn Thị Trường Giang (Chủ biên)

Số trang: 404 trang

Giá tiền: 80.000đ

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở những lý luận chung, cơ bản về báo mạng điện tử, có sự vận dụng khéo léo quan điểm của Đảng và Nhà nước về báo chí nói chung...

Hỏi – đáp về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013

hoi dap1Tác giả: NGƯT. Vũ Thanh Xuân, TS. Vũ Đăng Minh (Đồng chủ biên)

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 26.000đ

Cuốn sách sẽ cung cấp tài liệu và giải đáp một số vấn đề cụ thể về những điểm mới và nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992.