Cẩm nang về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư

cam nang 132Tác giả: ThS. Phạm Thị Phượng

Số trang: 156 trang - Giá tiền: 30.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách giúp bạn đọc nghiên cứu và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cũng như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn

xay dung qd 132Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự

Số trang: 480 trang - Giá tiền: 100.000 đồng

Xuất bản: Tháng 1 - 2017

Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội...

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và Nghị định hướng dẫn thi hành

luat thue xuat khau 0602Tác giả: Quốc hội

Số trang: 176 trang

Giá tiền: 20.000đ

Xuất bản: Tháng 1-2017

Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06-4-2016...