Giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách ở Việt Nam hiện nay
giai quyet nhng vand e287Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thọ Khang - TS. Bùi Thị Kim Hậu

Số trang: 224 trang - Giá tiền: 70.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5 - 2016

Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cơ sở lý luận chung về giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội...

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam

van hoa chinh tri72016Tác giả: Nguyễn Minh Khoa

Số trang: 192 trang - Giá tiền: 35.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2016

Cuốn sách Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam của tác giả Nguyễn Minh Khoa...