Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em

nhung dieu can biet1Tác giả: ThS. BS. Nguyễn Trọng An

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 29.000đ

Cuốn sách nhằm mang đến những kiến thức cần thiết cho các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ em trong việc bảo vệ trẻ chống lại bệnh tật và những tổn hại đầu đời

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

hoc tap va lam theo1Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 120 trang

Giá tiền: 13.500đ

Cuốn sách tập trung vào các vấn đề: tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.