Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

tong quan ve lich su1Tác giả: TS. Võ Văn Tuyển, ThS. Nguyễn Thị Thu Hòa (Đồng chủ biên)

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 36.000đ

Cuốn sách gồm 5 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam

Một nền văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

mot nen van hoa1Tác giả: Hà Minh Đức

Số trang: 400 trang

Giá tiền: 64.000đ

Cuốn sách giúp cho các nhà nghiên cứu, lý luận, các nhà hoạch định văn hóa và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

bao ve to quoc1Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)

Số trang: 228 trang

Giá tiền: 40.000đ

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị lý luận – thực tiễn, góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8...