Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch

Nhng mau chuyen-IMG 6117Tác giả: Trần Dân Tiên

Số trang: 208 trang - Giá tiền: 35.000đ

Xuất bản: Tháng 1-2015

Cuốn sách kể lại những mẩu chuyện về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm đầu trong cuộc kháng chiến...

Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh của Thành phố Hà Nội

mot so van de ve nangTác giả: TS. Nguyễn Đình Dương (Chủ biên)

Số trang: 316 trang - Giá tiền: 142.000đ

Xuất bản: Tháng 12-2014

Cuốn sách phân tích các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố; kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của một số tỉnh, thành phố trong cả nước...