Đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở Đại học Đà Nẵng

doi moi co che 2110Tác giả: TS. Đỗ Văn Nhân

Số trang: 216 trang - Giá bán: 66.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9 - 2016

Cuốn sách Đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở Đại học Đà Nẵng dựa trên cơ sở khái quát chung về cơ chế quản lý tài chính ở các trường đại học,...

Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (10 tập) - Một bộ sách quý và giá trị
HCM bien nien T1-1Bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn là một công trình lịch sử được trình bày dưới hình thức biên niên.
Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam

phap luat1910Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

Số trang: 268 trang - Giá tiền: 102.000đ

Xuất bản: Tháng 9-2016

Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;...

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Co che phap ly 1810Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan (Chủ biên)

Số trang: 226 trang

Giá tiền: 63.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2016

Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước nói chung, cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước nói riêng là vấn đề vô cùng quan trọng...