Truyền thông quốc tế

truyen thong quoc te1Tác giả: Vũ Thanh Vân

Số trang: 208 trang

Giá tiền: 37.000đ

Đây là cuốn sách chuyên khảo dành cho sinh viên chuyên ngành thông tin đối ngoại.

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

ptrien dvu ngan hang dtTác giả: TS. Phạm Thu Hương

Số trang: 252

Giá tiền: 43.000 đồng

Sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã tác động đến mọi hoạt động của đời sống, kinh tế - xã hội...

Phát huy vốn văn hóa dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng

phat huy von vhoaCao BangTác giả: Phạm Lan Oanh - Nguyễn Thành Tuấn

Số trang: 216

Giá tiền: 38.000 đồng

Trong nhiều thập kỷ qua, nghiên cứu văn hóa dân gian tập trung nghiên cứu, sưu tầm các di sản văn hóa của quá khứ nhằm lưu trữ, bảo tồn các di sản đó.