Giáo trình Quản lý phát triển địa phương

 

Giao trinh qly pt dia phuogTác giả: GS, TS. Đàm Văn Nhuệ - TS. Nguyễn Xuân Thu - PGS, TS. Nguyễn Cúc (Đồng chủ biên)

Số trang: 504 trang - Giá tiền: 110.000đ

Xuất bản: Quý II-2015

Đây cuốn giáo trình đầu tiên đề cập khá đầy đủ, lôgíc về cơ sở lý luận, phương pháp luận và phương pháp chuyên môn về quản lý phát triển địa phương.

Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy môn lịch sử ở trường phổ thông

Tich hop TT HCMTác giả: Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên)

Số trang: 336 trang - Giá tiền: 87.000đ

Xuất bản: Tháng 6- 2015

Nội dung cuốn sách gồm hai phần, tập trung trình bày nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích hợp nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy...

Hỏi - đáp pháp luật về thu tiền sử dụng đất

Hoi dap PL ve QSDDTác giả: Trương Huỳnh Thắng

Số trang: 164 trang - Giá tiền: 36.000đ

Xuất bản: Tháng 6-2015

Cuốn sách thuộc tủ sách pháp luật phổ thông, được biên soạn theo cách đặt câu hỏi dựa vào các tình huống pháp luật và trả lời theo quy định của pháp luật...

Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất

Ho Chi Minh nha van hoaTác giả: GS. Song Thành

Số trang: 400 trang

Giá tiền: 98.000đ

Xuất bản: Tháng 5-2015

Cuốn sách đưa ra các luận giải về tư tưởng của Hồ Chí Minh ở khía cạnh văn hóa.