Luật thi hành án hình sự (hiện hành)

luat thi hanh 233Tác giả: Quốc hội

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

...Nội dung luật gồm 15 chương và 182 điều, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan...

Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016

cuc dien 163Tác giả: Trần Bách Hiếu

Số trang: 224 trang

Giá tiền: 53.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nôi dung cuốn sách tập trung nghiên cứu, phân tích, lý giải chuyên sâu về những diễn biến chính trị nổi bật diễn ra tại Đông Á...