Loading...

Một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động truyền thông xuất bản phẩm lý luận chính trị, pháp luật hiện nay

Ngày đăng: 05/11/2018

Xuất bản trong thời đại 4.0: Nhận diện thách thức, dự báo xu thế, nắm bắt cơ hội

Ngày đăng: 31/10/2018

Đặc điểm và bản chất phong cách lãnh đạo, quản lý của Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 30/10/2018

Tuyển tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - bản trường ca hào hùng của dân tộc

Ngày đăng: 03/10/2018

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày đăng: 28/09/2018

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật công bố sách xuất bản lần 1

Ngày đăng: 24/05/2018