Loading...

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

Ngày đăng: 17/01/2018 - 10:01

ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

Bình luận