Hội đồng Khoa học

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

I. Hội đồng Khoa học

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Chủ tịch Hội đồng;

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phó Chủ tịch Hội đồng;

 ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Phó Chủ tịch Hội đồng;

PGS.TS. Lê Thị Thục, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học: Ủy viên Thường trực;

GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Ủy viên;

PGS.TS. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

PGS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

Trung tướng, PGS.TS. Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an: Ủy viên;

PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Ủy viên;

PGS.TS. Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

GS.TS. Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương: Ủy viên;

TS. Võ Văn Bé, Uỷ viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Trưởng Ban sách Kinh điển - Lý luận: Ủy viên;

TS. Hoàng Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Thư ký - Biên tập: Ủy viên;

ThS. Văn Thị Thanh Hương, Trưởng Ban sách Nhà nước - Pháp luật: Ủy viên;

ThS. Phạm Thị Kim Huế, Trưởng Ban sách Kinh tế: Ủy viên;

ThS. Cù Thị Thúy Lan, Trưởng Ban sách Quốc tế: Ủy viên;

ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban sách về Đảng: Ủy viên;

Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

ThS.Nguyễn Hữu Việt, Chánh Văn phòng Nhà xuất bản: Ủy viên;

TS. Nguyễn Thị Oanh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Chính trị và Phát triển: Ủy viên;

TS. Vũ Thị Hương, Biên tập viên Ban sách về Đảng: Ủy viên;

II. Thư ký Khoa học

TS. Nguyễn Thị Oanh, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Chính trị và Phát triển: Thư ký khoa học;

TS. Vũ Thị Hương, Biên tập viên Ban sách về Đảng: Thư ký hành chính;

Bình luận