Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
Giá tiền: 385.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 189.000 đ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Giá tiền: 350.000 đ
« 1 2 3 4 5 »