Tác giả: TS. Trần Công Trục
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Trần Vi Dân (Chủ biên) - ThS. Mai Văn Đức
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Giá tiền: 101.000 đ
Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bộ Quốc phòng
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Giá tiền: 199.000 đ
Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
Giá tiền: 181.000 đ
Tác giả: Vũ Dương Huân
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 112.000 đ
Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
Giá tiền: 218.000 đ
« 1 2 3 4 5 »