Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
Giá tiền: 218.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - TS. Bùi Đức An (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
Giá tiền: 111.000 đ
Tác giả: TS. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Luật sư Nguyễn Thế Tuấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Vũ Dương Huân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trần Cương; Người dịch: Văn Tân – Nguyễn Dương; Người hiệu đính: Quách Quang Hồng
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »