Tác giả: Bộ Ngoại giao
Giá tiền: 188.000 đ
Tác giả: Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu
Giá tiền: 36 đ
Tác giả: UBND Tỉnh Kon Tum - Ban liên lạc tù chính trị
Giá tiền: 110.000 đ
Tác giả: Trần Mai Hạnh
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: GS. Vũ Dương Ninh
Giá tiền: 106.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS. TS. Trần Đăng Bộ - Thượng tá, TS. Hoàng Văn Phai (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 41.000 đ
Tác giả: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng
Giá tiền: 3.121.000 đ
Tác giả: Trung tướng, Viện sĩ Trương Khánh Châu; Đại tá Lê Thế Mẫu
Giá tiền: 53.000 đ
Tác giả: PGS, TS. Lê Văn Đính - TS. Vũ Anh Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 44.000 đ
Tác giả: Ngô Quân Lập
Giá tiền: 35.000 đ
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 40.000 đ
Tác giả: Báo Nhân Dân
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị
Giá tiền: Liên hệ
« 3 4 5 6 7 »