Mạng lưới xã hội của nhóm sĩ quan cấp úy Quân đội nhân dân Việt Nam - Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp quản lý

Mạng lưới xã hội của nhóm sĩ quan cấp úy Quân đội nhân dân Việt Nam - Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp quản lý
Tác giả: Thượng tá, Tiến sĩ Đào Ngọc Tuấn
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 94.000 đ
Xuất bản: 1/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng sĩ quan, trong đó có sĩ quan cấp úy giữ vai trò quan trọng trong xây dựng quân đội, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  Sĩ quan cấp úy là nhóm sĩ quan trẻ, có những đặc thù về nghề nghiệp, tâm lý lứa tuổi, kinh nghiệm sống và đặc biệt là mạng lưới xã hội. Mạng lưới xã hội của họ rất phong phú, đa dạng về kiểu loại, tính chất nội dung, tồn tại trong những khoảng không gian và thời gian xác định, phản ánh phẩm chất con người họ về mặt xã hội và xã hội quân nhân. Với sự thích nghi và biến đổi hết sức mạnh mẽ về quan hệ xã hội, hiện nay, mạng lưới quan hệ xã hội của sĩ quan cấp úy phát triển không ngừng theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Vì vậy, việc quản lý mạng lưới xã hội của sĩ quan cấp ủy  là một nội dung quan trọng, cấp thiết cần được chú trọng. Cuốn sách Mạng lưới xã hội của nhóm sĩ quan cấp úy Quân đội nhân dân Việt Nam - Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp quản lý do Thượng tá, Tiến sĩ Đào Ngọc Tuấn biên soạn cung cấp tài liệu tham khảo cần thiết. Thông qua làm rõ những khái niệm, đặc điểm về mạng lưới xã hội của nhóm sĩ quan cấp úy, phân tích thực trạng hoạt động và quản lý mạng lưới xã hội gia đình, mạng lưới xã hội bạn bè của nhóm sĩ quan cấp úy hiện nay, dự báo xu hướng biến đổi, từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của sĩ quan cấp úy.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ