Thông tin chung

Ngày đăng: 17/01/2018 - 10:01

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

National Political Publishing House

 

NÂNG TẦM TRI THỨC, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

 

     

 Ngày truyền thống: 05/12/1945

 Trụ sở: 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy và 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Điện thoại: 080.49221       

 Fax: 080.49222

 Email: suthat@nxbctqg.vn

 Website: www.nxbctqg.vn

 Ảnh trụ sở Nhà xuất bản

     

Bình luận