Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
Giá tiền: 54.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
Giá tiền: 59.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
Giá tiền: 133.000 đ
Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 109.000 đ
Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
Giá tiền: 213.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 62.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
Giá tiền: 63.000 đ
Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »