Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 74.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 20.000 đ
Tác giả: Bộ Y tế, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Khắc Hải
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh - Luật sư, TS. Phan Trung Hoài (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 398.000 đ
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (chủ biên), ThS. Mạc Giáng Châu, ThS. Nguyễn Chí Hiếu, ThS. Trần Hồng Ca, ThS. Cao Thanh Thùy
Giá tiền: 136.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 298.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: 148.000 đ
« 3 4 5 6 7 »