Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Dung
Số trang: 1 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách phân tích làm rõ thực trạng pháp luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp quốc tế cũng như của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập nhiều vấn đề mới trong pháp luật doanh nghiệp hiện nay như vấn đề kiểm soát “công ty ma”, vấn đề chế độ trách nhiệm “xuyên qua màn che công ty” trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, xu hướng chuyển thành doanh nghiệp của các hộ kinh doanh, vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại… trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp 4.0.

  Với những nội dung có tính chất chuyên khảo, vừa toàn diện, vừa chi tiết, cụ thể, cuốn sách mang lại nhiều kiến thức, cung cấp thông tin sâu, rộng, phong phú và đáng tin cậy cho các hoạt động nghiên cứu lập pháp, xây dựng và hoàn thiện pháp luật; cũng rất hữu ích, thiết thực với học viên chuyên ngành pháp luật nói chung, chuyên ngành luật kinh tế nói riêng và đối với các doanh nghiệp, người kinh doanh. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ