Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụPhó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

TS. Võ Văn Bé, Ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

ThS. Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản

Bình luận