Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

Ngày đăng: 07/01/2021 - 08:01

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

ThS. Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

Bình luận