Loading...

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

Ngày đăng: 21/07/2020 - 11:07

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập

TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

ThS. Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập

Bình luận