Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 18/10/2021 - 10:10

1. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới

2. Bách khoa thư làng Việt cổ truyền

3. Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học - Internet, AI và Blockchain

4. Cạnh tranh Trung - Ấn ở Đông Nam Á

5. Bắc Triều Tiên trong 100 câu hỏi

6. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng dụng

7. Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một hình mẫu đang suy thoái?

8. Chảo lửa thế giới đương đại

9. Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

10. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe dọa hòa bình thế giới

11. Chính trị vũ khí hạt nhân

12. Chủ nghĩa khủng bố và bạo lực chính trị: Ra đời, phát triển và sụp đổ

13. Chủ quyền và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

14. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam

15. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị

16. Di động xã hội của nguồn lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế: từ thực tiễn đến chính sách

17. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam

18. Công nghiệp 3.5 - Kinh nghiệm của Đài Loan và sự tiếp cận của Việt Nam

19. Đông Nam Á - Hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung

20. Economic catch-up and technological leapfrogging: the path to development and macroeconomic stability in Korea (Bắt kịp kinh tế và nhảy cóc công nghệ: Con đường phát triển và ổn định kinh tế vĩ mô ở Hàn Quốc)

21. Economic Diplomacy and Foreign Policy - making (Ngoại giao kinh tế và Xây dựng chính sách ngoại giao)

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả