Sách sắp xuất bản

Ngày đăng: 05/01/2022 - 08:01

1. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược (Tập 1), tác giả: Nguyễn Phú Trọng

2. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, tác giả: Nguyễn Phú Trọng

3. Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng, tác giả: Trần Quốc Vượng

4. Người tốt, việc tốt - Nét đẹp từ những điều giản dị (Tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023), tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới (Sách chuyên khảo) (xuất bản lần thứ ba, có chỉnh sửa, bổ sung), tác giả: Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm

6. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia), tác giả: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân

7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận dụng trong tình hình hiện nay (Sách chuyên khảo), tác giả: TS. Trịnh Quốc Việt

8. Lý luận, thực tiễn về nhà nước thế tục trên thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam, tác giả: Đậu Công Hiệp (Chủ biên)

9. Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam, tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Trần Quốc Dân

10. Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam (Thousand years of Viet Nam National Civilization), tác giả: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Ministry of Culture, Sports and Tourism - National Political Publishing House)

11. Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” (Kỷ yếu Hội thảo khoa học), tác giả: Thành phố Hà Nội

12. Chuyến thăm Hà Nội, tác giả: Susan Sontag

13. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản, tác giả: Anne Case - Angus Deaton

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả