Pháp luật và thực tiễn thực thi khuyến nghị của các thiết chế quốc tế về các quyền dân sự, chính trị tại Việt Nam hiện nay

Pháp luật và thực tiễn thực thi khuyến nghị của các thiết chế quốc tế về các quyền dân sự, chính trị tại Việt Nam hiện nay
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
Số trang: 520 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Quý I/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Quyền dân sự, chính trị là nhóm quyền cơ bản, quan trọng cấu thành quyền con người, được ghi nhận trong các văn kiện pháp lý quốc tế về quyền con người như Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, Tuyên ngôn thế giới về quyền con người (UDHR) năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR) và một số điều ước quốc tế điều chỉnh quyền của các nhóm dễ bị tổn thương khác. Kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (năm 1977) và gia nhập Công ước ICCPR, Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện các nghĩa vụ, cam kết của quốc gia thành viên. Trong đó, việc thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các khuyến nghị về bảo đảm quyền dân sự, chính trị của Việt Nam phù hợp với lịch sử, truyền thống, trình độ phát triển kinh tế - văn hóa của đất nước đã được các thiết chế giám sát quốc tế ghi nhận, góp phần thúc đẩy những giá trị về quyền con người theo công ước quốc tế.

  Cuốn sách Pháp luật và thực tiễn thực thi khuyến nghị của các thiết chế quốc tế về các quyền dân sự, chính trị tại Việt Nam hiện nay do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến đồng chủ biên với sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín. Nội dung sách gồm 11 chương, nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện ở cả khía cạnh lý luận, pháp lý và thực tiễn việc thực thi các cam kết quốc tế trong bảo đảm các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam; phân tích những thách thức mới của Việt Nam trong việc thực hiện các quyền này; đồng thời dựa trên các cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn đáng tin cậy để đưa ra những đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tốt hơn nữa nhóm các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam trong thời gian tới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ