Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)

Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023)
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 32.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014. Luật quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh những bất cập cần khắc phục, vì vậy, tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023, có nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

  Cuốn sách Luật Phòng, chống thiên tai (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023) là văn bản hợp nhất từ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 133.000 đ
  Tác giả: TS. Hồ Sỹ Ngọc (Chủ biên)
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ