Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 287.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 22.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 25.000 đ
Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
Giá tiền: 57.000 đ
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
Giá tiền: 175.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 34.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 24.000 đ
« 1 2 3 4 5 »