Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại (Sách tham khảo)

Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại (Sách tham khảo)
Tác giả: Charles Chatterjee
Số trang: 304 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 14 chương, đề cập nhiều vấn đề, trong đó tập trung xác định những nội dung cơ bản của ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại trong một thế giới đang thay đổi, xem xét bản chất các nguyên lý và ranh giới của ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại cũng như sự khác biệt giữa ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại, xem xét những điểm mới của ngoại giao kinh tế cần thiết cho các thị trường mới nổi. Cuốn sách còn nhấn mạnh các kỹ thuật đàm phán cần thiết cho các nhà ngoại giao để có thể đạt được sự thành công về ngoại giao kinh tế. Đồng thời, cuốn sách thảo luận về cách thức thực hiện ngoại giao kinh tế tại các diễn đàn quốc tế và liên quan tới các hoạt động đầu tư nước ngoài của tư nhân và phân tích vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế. Cuốn sách là tài liệu nghiên cứu, tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các nhà ngoại giao và độc giả về vấn đề ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ