Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam (Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ hai)

Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam (Sách chuyên khảo, xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên)
Số trang: 436 trang
Giá tiền: 167.000 đ
Xuất bản: Tháng 4/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nguồn thông tin khá toàn diện và cập nhật về biển, đảo; tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; về các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; về chủ quyền biển, đảo, chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên và nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển, ứng phó với thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu, biến đổi đại dương; công tác quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, căng thẳng hiện nay.

  Thông qua đó, giúp bạn đọc nhận thức đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn mối quan hệ không thể tách rời giữa vấn đề “chủ quyền” của nước ta đối với biển đảo (khía cạnh lãnh thổ), chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên và nghĩa vụ bảo đảm an ninh môi trường vì sự phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước.

  Cuốn sách góp phần quan trọng trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, lòng tự hào về vùng “biển bạc” của Tổ quốc, về truyền thống của các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vùng biển thiêng liêng, bảo vệ từng phần lãnh thổ máu thịt của Tổ quốc Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ