Đối ngoại quốc phòng (sách chuyên khảo)

Đối ngoại quốc phòng (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Hoàng Đình Nhàn
Số trang: 326 trang
Giá tiền: 111.000 đ
Xuất bản: Tháng 03/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, 6 chương, cung cấp những thông tin cơ bản về mặt lý luận và thực tiễn triển khai công tác đối ngoại quốc phòng thế giới, khu vực và Việt Nam, tập trung chủ yếu ở hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Học viện Khoa học quân sự.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Ruvislei González Saez
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bộ Quốc phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ