Quan hệ khách quan và chủ quan trong phát triển năng lực sư phạm của giảng viên lý luận chính trị các nhà trường quân đội hiện nay

Quan hệ khách quan và chủ quan trong phát triển năng lực sư phạm của giảng viên lý luận chính trị các nhà trường quân đội hiện nay
Tác giả: TS. Bùi Văn Mạnh (Chủ biên)
Số trang: 124 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 2 phần:

  Phần thứ nhất: Lý luận về quan hệ khách quan và chủ quan trong phát triển năng lực sư phạm của giảng viên lý luận chính trị các nhà trường quân đội.

  Phần thứ hai: Tình hình, giải pháp giải quyết quan hệ khách quan và chủ quan trong phát triển năng lực sư phạm của giảng viên lý luận chính trị các nhà trường chính trị hiện nay.

  Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, góp phần xây dựng các nhà trường quân đội chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: TS. Ngô Đức Mạnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: Vũ Dương Huân
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Thiếu tướng. GS.TS. Nguyễn Hồng Quân
  Giá tiền: 168.000 đ
  Tác giả: James G. Stavridis; Người dịch: Hà Anh Tuấn
  Giá tiền: 218.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Bộ Công an Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy Bộ Ngoại giao
  Giá tiền: Liên hệ