Tác giả: Diane Coyle
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
Giá tiền: 152.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 115.000 đ
« 1 2 3 4 5 »