Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
Giá tiền: 385.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 189.000 đ
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Giá tiền: 350.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Châu Hoàng Thân
Giá tiền: 116.000 đ
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - GS. Fredmund Malik - TS. Nam Nguyễn
Giá tiền: 98.000 đ
Tác giả: Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
Giá tiền: 220.000 đ
Tác giả: Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler
Giá tiền: 215.000 đ
« 1 2 3 4 5 »