Thoái hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk (sách chuyên khảo)

Thoái hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
Số trang: 250 trang
Giá tiền: 152.000 đ
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Trong sản xuất nông nghiệp, đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Theo thời gian và do phương thức canh tác của con người, đất đai ngày càng bị thoái hóa. Sự thoái hóa biểu hiện ở sự xói mòn, rửa trôi; suy thoái hóa học, vật lý, sinh học. Điều này trở thành một vấn đề lớn của môi trường hiện nay. Cuốn sách chuyên khảo Thoái hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Đắck Lắck trình bày những vấn đề lý luận, phân tích thực trạng thoái hóa đất, nguyên nhân  của tình trạng thoái hóa đất và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu thoái hóa đất nông nghiệp tại tỉnh Đắck Lắck. Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo hữu ích, giúp các nhà nghiên cứu thuộc các viện, trường đại học, các doanh nghiệp, nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc khối ngành Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng… nhận thức sâu sắc vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất trên một đơn vị diện tích và làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất nông nghiệp hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ