Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)

Cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay (sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
Số trang: 248 trang
Giá tiền: 99.000 đ
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách trình bày khái niệm và những đặc trưng, phân loại dịch vụ công, vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công, phương thức cung ứng dịch vụ công, kinh nghiệm xã hội hóa dịch vụ công của một số quốc gia trên thế giới; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ số đo lường hiệu quả quản trị ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở phân tích xu hướng cải cách dịch vụ hành chính công theo hướng chính phủ điện tử của một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam, cuốn sách đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; vai trò quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích, kinh nghiệm quản lý dịch vụ công.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu các môn học liên quan đến các ngành Chính sách công, Xây dựng Đảng và chính quyền, Chính trị học; đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn cung cấp dịch vụ công; các mô hình và xu hướng dịch chuyển phương thức cung cấp dịch vụ công cũng như vai trò, trách nhiệm của nhà nước và các chủ thể liên quan trong cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ