Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách (Sách chuyên khảo)

Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - Vai trò và khuyến nghị chính sách (Sách chuyên khảo)
Tác giả: LS.TS. Đoàn Văn Bình (Chủ biên)
Số trang: 620 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 11/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là một công trình nghiên cứu quan trọng, do nhóm tác giả là các chuyên gia uy tín trong nhiều lĩnh vực liên quan biên soạn, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về bất động sản và vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam; đồng thời tham khảo kinh nghiệm của một số nước phát triển và đang phát triển để xây dựng và phát triển thị trường bất động sản; phân tích thực trạng vai trò của thị trường bất động sản đối với nền kinh tế Việt Nam và những vấn đề đặt ra; trên cơ sở dự báo lượng hóa, phân tích thực trạng, dự báo xu hướng đến năm 2030, nhóm tác giả đưa ra những giải pháp khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam giai đoạn tới.

  Trong lần tái bản này, nội dung sách được nhóm tác giả cập nhật nhiều điểm mới như: cập nhật các dữ liệu mới về đất đai tính đến tháng 6/2023; nghiên cứu, phân tích các quy định mới trong dự thảo sửa đổi các văn bản luật: Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, một số nghị quyết, chính sách về đất đai của Nhà nước, từ đó, nhóm tác giả đề xuất những kiến nghị và giải pháp để phát triển kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Diane Coyle
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael E. Kraft - Scott R. Furlong
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thạo -TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ