Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Lý Thị Huệ
Số trang: 228 trang
Giá tiền: 199.000 đ
Xuất bản: Tháng 8/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay do TS. Lý Thị Huệ - Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia biên soạn, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo; thực trạng và những vấn đề đặt ra về vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra các giải pháp chủ yếu nhằm bảo đảm vai trò của Nhà nước trong việc giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo ở Việt Nam.

  Bên cạnh đó, cuốn sách cung cấp những luận chứng và luận cứ khoa học có giá trị tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, xây dựng luật và các văn bản dưới luật về giảm thiểu sự phân cực giàu - nghèo cũng như định hướng giải pháp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ hoạt động giảng dạy và nghiên cứu các môn học liên quan đến các ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học và quản lý nhà nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Xuân Biên (Chủ biên)
  Giá tiền: 152.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, PGS.TS. NGND. Trần Hiếu Nhuệ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 115.000 đ
  Tác giả: Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hirotaka Takeuchi và Ikujiro Nonaka
  Giá tiền: 385.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 189.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Hoàng Văn Cường (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Klaus Schwab và Thierry Malleret
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
  Giá tiền: 350.000 đ