Tái bản một số ấn phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 19/05/2023 - 23:05

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về đạo đức cách mạng và là nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam và cũng đồng thời là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nhà văn, nhà thơ. Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số đầu sách tiêu biểu về Người như một sự tri ân sâu sắc đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Qua các ấn phẩm này, bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu, học hỏi được biết bao điều từ tấm gương bình dị mà sáng ngời của Bác.

Tái bản một số ấn phẩm tiêu biểu nhân kỷ niệm 133 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật ký trong tù (Bản phỏng dịch của nhà thơ Quách Tấn) là tác phẩm được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt bản đọc nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), 80 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Ngục trung nhật ký”. Tác phẩm “Nhật ký trong tù” là tập thơ gồm 133 bài, viết bằng chữ Hán, ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 8/1942, Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh với danh nghĩa là đại biểu của Việt Nam độc lập đồng minh và Phân bộ quốc tế phản xâm lược của Việt Nam sang Trung Quốc công tác. Khi đến Túc Vinh, Quảng Tây, Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ. Trong những tháng ngày đó (tháng 8/1942 đến tháng 9/1943), Người đã sáng tác tập thơ “Ngục trung nhật ký” (Nhật ký trong tù).

Mỗi bài thơ trong tập nhật ký là tiếng lòng của tác giả, khắc họa sâu sắc tâm hồn, những suy nghĩ, tình cảm của Bác trong thời gian bị giam cầm nơi đất khách. Đó là lòng yêu nước thiết tha, luôn đau đáu hướng về Tổ quốc, mong được trở về hòa mình vào cuộc chiến đấu của đồng chí, đồng bào. Toàn bộ tập thơ toát lên tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ý chí kiên cường, bền bỉ, lòng quyết tâm sắt đá của Người. Tác phẩm đã trở thành bảo vật quốc gia được bạn bè quốc tế ngợi ca và đã dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

*

Là học trò xuất sắc, cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã có may mắn được sống và làm việc cạnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn của cách mạng Việt Nam, từ lớp huấn luyện chuẩn bị thành lập Đảng ở Quảng Châu đến những tháng ngày cuối cùng trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đã thấy rõ “cuộc gặp gỡ lịch sử giữa một dân tộc, một thời đại, làm nên một sự nghiệp cách mạng lớn lao”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều tác viết về người thầy vĩ đại của mình. Cuốn sách Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, với nội dung xuyên suốt là sự phân tích để khắc sâu luận điểm lớn: “Một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, bốn nhân tố ấy kết hợp và hòa nhập vào nhau, tạo thành sự vận động của lịch sử, bắt đầu từ một con người, thông qua một dân tộc và một thời đại, cuối cùng đưa đến một sự nghiệp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đó là điều Hồ Chí Minh tìm kiếm lúc rời nước ra đi, ấp ủ lúc trở về, tâm niệm suốt cuộc đời, cho đến những lời trong Di chúc”.

*

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai, đi sâu phân tích, làm rõ và một lần nữa khẳng định những cống hiến nhiều mặt và di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những giá trị quý báu và mang đậm tính thời sự của di sản đó đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như đối với công cuộc cách mạng ở nhiều nước khác trên thế giới. Cuốn sách là tài liệu có ý nghĩa to lớn, góp phần làm sáng tỏ thêm chân dung một con người vĩ đại của lịch sử và làm nên lịch sử, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp cùng những cống hiến lớn lao của Người; góp thêm nguồn tài liệu quý, thiết thực phục vụ việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*

Cùng với đó, cuốn Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con đường dân giàu, nước mạnh, góp phần tái hiện một cách khái quát con người Việt Nam trong lịch sử và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự dẫn dắt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định nhân dân chính là người làm chủ sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, Nhà nước quản lý và Đảng là người lãnh đạo Nhà nước, xã hội thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời cuốn sách cũng nêu lên những mong mỏi và lòng tin của Người vào tương lai của dân tộc. Đó sẽ là những hành trang quý báu cho chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cuốn sách đồng thời là một tài liệu quý, có giá trị thiết thực, góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân để thực hiện thắng lợi những mục tiêu và mong mỏi của Người lúc sinh thời.

*

Với niềm cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sử học Trần Văn Giàu đã viết nên cuốn sách Hồ Chí Minh vĩ đại một con người. Nội dung cuốn sách giúp độc giả có một cách nhìn mới, sâu sắc và đầy đủ hơn trong nghiên cứu và nhận thức về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

*

Tập hợp một số bài nghiên cứu đã được công bố của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tư tưởng Hồ Chí Minh, cuốn sách Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi một lần nữa khẳng định giá trị lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với toàn nhân loại, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong thời kỳ mới. Cuốn sách có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay - khi việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bằng lý lẽ sinh động và lập luận chặt chẽ, Đại tướng đã làm rõ vấn đề cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: Con đường cứu nước của một dân tộc là con đường cách mạng vô sản. Chủ nghĩa yêu nước gắn liền với chủ nghĩa quốc tế chân chính. Độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đó là bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới của Việt Nam, có thể góp phần vào con đường phát triển của các nước phương Đông và trên phạm vi rộng hơn nữa. Ngày nay, trong bối cảnh quốc tế đầy sôi động và phức tạp, kéo theo sự biến đổi lớn về văn hóa - tư tưởng, nhiều nhận thức mới đã xuất hiện, song với những giá trị và ý nghĩa to lớn, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi dù cho thế giới đã và sẽ còn đổi thay.

*

Với mong muốn truyền tải nhiều hơn nữa những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đến mọi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, cuốn sách Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học, tập hợp những câu chuyện giản dị, ngắn gọn về cuộc sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do TS. Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh sưu tầm, biên soạn. Nội dung cuốn sách sưu tầm và ghi chép lại từ những người có may mắn gần gũi với Bác, từ đó khéo léo rút ra bài học đạo đức trong cuộc sống thường ngày cho hôm nay một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Qua đó, giúp độc giả có thêm nguồn tài liệu nghiên cứu, học tập những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bạn đọc còn có thể tìm thấy rất nhiều những câu chuyện cảm động, những phác họa chân thực, những phẩm chất cao đẹp, đáng học tập từ Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều tác phẩm khác của Người và các tác phẩm viết về Người do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản. Để phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của mình, độc giả có thể tìm mua ở các nhà sách trên toàn quốc cũng như có thể tìm đọc, nghiên cứu tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bình luận