Loading...

Hội thảo trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp

Ngày đăng: 25/04/2018 - 08:04

Ngày 24-4-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các cục, vụ, đơn vị trực thuộc; đại diện ban giám đốc và các đơn vị trực thuộcNhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

hoi thao neu guong trach nhiem khoa hoc20181

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến các đại biểu góp ý vào Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Dự thảo Sửa đổi quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và hết sức cấp thiết, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

hoi thao neu guong20182

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu chào mừng Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhận định: qua hơn 5 năm triển khai Quy định số 101/QĐ - TW, trong toàn Đảng đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Việc tổ chức, triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp diễn ra nghiêm túc, rộng rãi, thiết thực ở từng cấp ủy, tổ chức đảng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần sớm khắc phục.

hoi thao neu guong 20183

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi Hội thảo.

Bằng tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đều nhất trí với công tác sơ kết và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Dự thảo Sửa đổi quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và bí thư cấp ủy các cấp.

Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần bổ sung và nhấn mạnh vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; đẩy lùi tình trạng sợ trách nhiệm, lời nói không đi đôi với việc làm của một bộ phận cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm cán bộ cần đảm bảo đúng lúc, đúng người; quy trình đào tạo cán bộ cần phải chặt chẽ, xác đáng; công tác đánh giá cán bộ cần phải minh bạch, rõ ràng…

hoi thao neu guong 20184

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trình bày tham luận.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng quan tâm, đề cập đến các giải pháp để thực hiện tốt việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Những giải pháp cần đặc biệt chú trọng đó là: lãnh đạo ở vị trí càng cao thì càng cần là “tấm gương sống” trong mọi lĩnh vực; trách nhiệm nêu gương cần phải được bổ sung chế tài để đánh giá và quản lý, hoặc trách nhiệm nêu gương cần phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên thì mới có thể bảo đảm được các quy định không mang tính hình thức mà đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cần định lượng rõ ràng các tiêu chí đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng và Nhân dân tham gia giám sát về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Phát biểu kết luận, đồng chí Mai Văn Chính đánh giá cao các tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời khẳng định: Nêu gương của cán bộ đảng viên là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, thông qua phong trào “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cấp trên làm gương cho cấp dưới. Tuy nhiên trong thực tế, vấn đề nêu gương chưa được thực hiện tốt, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục chấn chỉnh.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải là tấm gương đi trước, làm trước; từ đó xây dựng và củng cố lại niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả