Loading...

Nghiệm thu Đề án nghiên cứu khoa học “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp”

Ngày đăng: 27/04/2018 - 08:04

Ngày 26-4-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề án nghiên cứu khoa học “Chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp” do đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Chủ nhiệm. PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

quang canh 42018

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề án.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề án, đồng chí Trần Quốc Dân đã trình bày nội dung nghiên cứu của Đề án, theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là đưa ra các phương hướng, giải pháp cũng như những kiến nghị nhằm chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sang mô hình doanh nghiệp dựa trên những nghiên cứu, khảo sát, phân tích và đánh giá về thực trạng hoạt động các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

dong chi tran quoc danbve de an2018
Đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản - Chủ nhiệm Đề án tiếp thu ý kiến của Hội đồng.

Đề án đã hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và thực trạng hoạt động của các đơn vị làm công tác sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, Đề án đã đưa ra một số dự báo về xu hướng phát triển ngành xuất bản, yêu cầu đặt ra cấp thiết đối với Nhà xuất bản; một số giải pháp, kiến nghị nhằm từng bước chuyển đổi hoạt động các đơn vị sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp.

dc vu vanphuc2018

Đồng chí PGS. TS. Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, thay mặt Hội đồng nghiệm thu Kết luận Hội nghị.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự nỗ lực cũng như thái độ nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm trong quá trình thực hiện Đề án, đồng thời khẳng định đây là công trình nghiên cứu khoa học khá công phu, có ý nghĩa cấp thiết về lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của Đề án góp phần phân tích, đánh giá và đặt ra một cách chính xác những yêu cầu cấp thiết đối với Nhà xuất bản. Các thành viên Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả xuất sắc.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả