Loading...

Giới thiệu sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản

Ngày đăng: 06/02/2020 - 15:02

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Giới thiệu sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản. PGS.TS. Vũ Quang Hiển - tác giả cuốn sách là diễn giả tại buổi giới thiệu.

Cuốn sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản của PGS.TS. Vũ Quang Hiển đem lại cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển đường lối quân sự của Đảng trong suốt 90 năm qua, kể từ khi Đảng thành lập đến nay. Từ đó, góp phần gợi mở những đề xuất nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, đủ sức đáp ứng mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu của tình hình mới.

Toàn cảnh buổi giới thiệu sách

Chia sẻ tại buổi giới thiệu sách, PGS.TS. Vũ Quang Hiển cho biết, nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần, gồm 8 chương, khái quát lịch sử hình thành và phát triển của đường lối quân sự Việt Nam, chỉ ra một số nội dung cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng qua các giai đoạn lịch sử cụ thể.

Trong thời kỳ 1930 - 1945, xuất phát từ điều kiện lịch sử, xã hội Việt Nam với những đặc trưng riêng, Đảng ta đề ra đường lối cách mạng giải phóng dân tộc với nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt lên hàng đầu, tạm gác vấn đề đấu tranh giai cấp để có thể huy động tổng lực sức mạnh dân tộc, đưa việc kết hợp đấu tranh giữa phong trào công nhân với phong trào yêu nước lên đến đỉnh cao. Đồng thời có những sự chuyển hướng kịp thời theo tình thế cách mạng để xây dựng và củng cố về chính trị, tư tưởng, tổ chức, chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, ở giai đoạn đầu, với sự ra đời Nhà nước Dân chủ Cộng hòa non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, cùng lúc phải đối phó với thù trong giặc ngoài, Đảng ta đã có sự linh hoạt trong việc kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao để có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng, tránh tổn thất tối đa, tạo điều kiện chuẩn bị cho công cuộc vừa kháng chiến vừa kiến quốc lâu dài, kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Những chủ trương, chiến lược đó là cơ sở để chúng ta có sự chuyển hướng kịp thời, đúng đắn từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, đưa lại thắng lợi to lớn trên mặt trận Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

PGS.TS. Vũ Quang Hiển giới thiệu sâu về đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời kỳ xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta đã đề ra đường lối quân sự vô cùng linh hoạt, sáng tạo, đưa cách mạng Việt Nam giành thắng lợi từng bước vững chắc, trong đó đặc biệt là tháng 01/1959, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 15, sau khi phân tích đặc điểm, tình hình nước ta từ khi hòa bình được lập lại, Đảng ta chỉ ra hai mâu thuẫn cơ bản mà cách mạng Việt Nam phải giải quyết, đó là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc, giai cấp địa chủ phong kiến, tư sản mại bản ở miền Nam với dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam và mâu thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa với con đường tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. Từ đó đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân chủ nhân dân ở miền Nam, hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy tính chất khác nhau nhưng quan hệ hữu cơ với nhau, song song tiến hành, ảnh hưởng sâu sắc lẫn nhau, trợ lực mạnh mẽ cho nhau nhằm hướng tới mục đích chung là giữ vững hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cả nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau ngày đất nước thống nhất, hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa được tiếp tục phát triển với nội dung phong phú, tập trung hoàn thiện nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, đủ sức đối phó với mọi biến động của tình hình trong nước, khu vực và quốc tế.

Buổi giới thiệu sách thu hút đông đảo bạn đọc tham gia

Cuốn sách vừa có sự xâu chuỗi mang tính hệ thống trong đường lối quân sự Việt Nam vừa chỉ ra những đặc trưng về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo qua từng thời kỳ với nguồn tư liệu phong phú, dẫn chứng sinh động, làm rõ được tính kế thừa những giá trị cốt lõi trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh, nghệ thuật quân sự của các thế hệ đi trước, đồng thời làm nổi bật được sự sáng tạo trong đường lối chiến tranh nhân dân của cách mạng Việt Nam. Khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, luôn kiên định thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân nhưng với sách lược linh hoạt trong mỗi thời kỳ cách mạng dựa trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Đảng ta đã đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn về xây dựng lực lượng hậu bị, hậu phương kháng chiến; về tận dụng thời cơ, kết hợp chặt chẽ lực, thế, thời, mưu; về lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng ba vùng chiến lược; về chủ trương giành thắng lợi từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn; nghệ thuật vừa đánh vừa đàm, kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự và ngoại giao, kinh tế với quốc phòng nhằm tạo nên sức mạnh tổng lực; về thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân… Đường lối quân sự đúng đắn đó đã được minh chứng bằng thắng lợi của cách mạng Việt Nam kể từ khi có Đảng, đặc biệt là trong 30 năm chiến tranh cách mạng 1945 - 1975.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Vũ Quang Hiển

Đường lối quân sự phục vụ đường lối chính trị của Đảng, có quá trình hình thành, phát triển liên tục và ngày càng hoàn chỉnh qua mỗi thời kỳ cách mạng, gắn với những điều kiện lịch sử cụ thể và đáp ứng được việc giải quyết những vấn đề mới do biến chuyển của tình hình trong nước, quốc tế, do những thay đổi về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực ngoại xâm, nội phản. Thực tiễn chiến đấu oanh liệt các cuộc chiến tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng với đường lối quân sự đúng đắn, phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân sáng tạo, nghệ thuật quân sự phát triển cả về chiến lược, chiến dịch, chiến thuật… là nền tảng, cơ sở để chúng ta tiếp tục kế thừa, phát huy trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trước bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế luôn có những hiện tượng bất ổn, khó lường, đầy biến động hiện nay. Sức mạnh toàn diện của đất nước, sự đoàn kết, thống nhất ở lòng dân là chỗ dựa vững chắc để Đảng và Nhân dân ta xây dựng Việt Nam thành một “pháo đài bất khả xâm phạm”, đủ sức bảo vệ chủ quyền dân tộc, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc vùng đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các học viên, sinh viên, cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, PGS.TS. Vũ Quang Hiển còn mang đến buổi giới thiệu những thông tin giá trị về đường lối quân sự của Đảng trong thời đại hiện nay với những phân tích, lý luận trên nhiều góc độ, giúp làm phong phú, sâu sắc hơn hiểu biết của độc giả.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, các đại biểu và tác giả cuốn sách chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả