Loading...

Hội nghị góp ý Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030

Ngày đăng: 20/05/2019 - 23:05

Ngày 20/5/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị góp ý cho Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Hội Xuất bản Việt Nam. Dự Hội nghị còn có đại diện một số chuyên gia, nhà khoa học; đại diện nguyên Lãnh đạo Nhà xuất bản;

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có các đồng chí Lãnh đạo Nhà xuất bản và Thủ trưởng các đơn vị.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát triển chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Chí Thành Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu, sau Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục đổi mới tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau Nghị quyết này, tư tưởng chỉ đạo được Nhà xuất bản lấy làm cơ sở lý luận để xây dựng Đề án. Đặc biệt, Đề án đã kế thừa rất nhiều tư tưởng của Ban Bí thư trong chỉ thị 42, ngày 25/8/2014. Ngày 29/12/2016, Ban Bí thư tiếp tục ra thông báo kết luận số 19, tiếp tục thực hiện chỉ thị 42 trong tình hình mới về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản. Chính vì vậy, Nhà xuất bản muốn lắng nghe những đóng góp mới trước khi trình Đề án lên Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Quốc Dân, Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Q. Giám đốc - Tổng Biên tập chủ trì xây dựng Đề án, đồng chí Trần Quốc Dân, Nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản đã trình bày những nội dung cơ bản xin ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện Đề án Định hướng phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030. Theo đồng chí Trần Quốc Dân, bản Đề án hiện tại đã được chỉnh sửa, tiếp thu từ những lần góp ý trước. Để trình Ban Bí thư, Nhà xuất bản tiếp tục tổ chức Hội nghị xin ý kiến đóng góp của các đại biểu giúp Đề án được đầy đủ, hoàn thiện hơn.

Đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày ý kiến góp ý tại Hội nghị

GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trình bày ý kiến góp ý tại Hội nghị

Trên tinh thần cầu thị, có trách nhiệm, hướng tới trọng tâm phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật các thành viên tham dự Hội nghị đã có những góp ý để Đề án hoàn thiện và có giá trị cao hơn. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định, Nhà xuất bản sẽ tiếp thu một cách tối đa và không bỏ sót bất kỳ một ý kiến nào. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn các ban Đảng hỗ trợ, đóng góp nhiều hơn trong thời gian tới.

BT: Nguyễn Chắt

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả