Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020

Ngày đăng: 27/07/2020 - 17:07

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2020, sáng 27/7/2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020.

Toàn cảnh buổi Khai mạc

Dự buổi Khai mạc có các đồng chí: Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trần Văn Thái, Phó Chỉ huy trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Trần Thị Thu, Chính trị viên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Nhà xuất bản; đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy và 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đội Tự vệ hai đơn vị.

Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Khai mạc 

Phát biểu tại buổi Khai mạc, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, huấn luyện lực lượng tự vệ là một trong những hoạt động thường niên của Nhà xuất bản, là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự vệ rèn luyện các kỹ năng, tác phong, kỷ cương, kỷ luật, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự tại cơ quan, đơn vị. Để đợt huấn luyện lực lượng tự vệ đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị cần thực hiện tốt các yêu cầu sau:

 Một là, quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, mệnh lệnh Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2020 của Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ban Chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; nắm chắc vị trí, ý nghĩa công tác huấn luyện tự vệ; bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho toàn thể cán bộ, viên chức của hai cơ quan, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

 Hai là, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với thực tiễn địa bàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ, huấn luyện quân sự, bảo đảm quân số tham gia huấn luyện, đúng nội dung chương trình.

 Ba là, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và các trang thiết bị khác.

 Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác huấn luyện với việc đẩy mạnh cán bộ, viên chức tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện. Tổ chức tốt lực lượng thường trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

 Năm là, duy trì chế độ, nền nếp chính quy huấn luyện, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về công tác quân sự, quốc phòng.

Đồng chí Vũ Quý đại diện cho 45 cán bộ, chiến sĩ Trung đội Tự vệ hai đơn vị đọc quyết tâm thư

Đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 sẽ diễn ra trong 07 ngày (từ ngày 27/7 đến 04/8/2020). Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ Trung đội Tự vệ hai đơn vị sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; dân quân tự vệ trong công tác vận động quần chúng... Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ còn được huấn luyện trên thao trường về các kỹ thuật, chiến lược nhằm nâng cao kiến thức quân sự, khả năng thao tác sử dụng các loại vũ khí trong chiến đấu, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua đợt huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ được nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thành thục kỹ thuật chiến đấu cơ bản, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Thu Hằng

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả