Loading...

Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang (2010-2019)

Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang (2010-2019)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang
Số trang: 200 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 01-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang (2010-2019) tiếp nối cuốn sách Lịch sử Đảng bộ khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Tuyên Quang (1955-2009), phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được trong giai đoạn 2010-2019 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang; những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể, xây dựng cơ quan vững mạnh…

  Cuốn sách là tài liệu quý, có giá trị tinh thần to lớn, là nguồn động viên, khích lệ đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Kiểm toán nhà nước, Dự án EU - PFMO
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lý Thị Hải Yến (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: 160.000 đ
  Tác giả: TS. Viên Thế Giang - TS. Bùi Hữu Toàn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 127.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ biên)
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 86.000 đ
  Tác giả: Đỗ Quang Hưng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Hồng Mai (Chủ biên)
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Châu Hoàng Thân - ThS. Trần Vang Phủ
  Giá tiền: 184.000 đ