Loading...

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày đăng: 03/09/2019 - 16:09

Ngày 30/8/2019, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay cho đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sách do đồng chí Lê Khả Phiêu làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 8/2019.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay cho đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, việc xuất bản cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay thực sự có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Bên cạnh đó, đồng chí cũng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được đồng chí Lê Khả Phiêu tin tưởng, tín nhiệm và giúp đỡ trong việc tổ chức bản thảo, biên tập và xuất bản cuốn sách.

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Lê Khả Phiêu 

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự vận dụng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, trình bày 03 nội dung lớn: tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng về đạo đức và yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; nhiệm vụ và giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Từ phân tích, luận giải, làm sáng rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuốn sách khái quát thực trạng đạo đức trong Đảng và thực trạng công tác xây dựng Đảng về đạo đức thời gian qua; yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức hiện nay.

Việc xuất bản cuốn sách góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thêm một tài liệu có giá trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bình luận