Loading...

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp vụ

Ngày đăng: 04/05/2019 - 11:05

Ngày 3/5/2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp vụ.

Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và đồng chí được bổ nhiệm trong buổi Lễ.

Lãnh đạo và cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo, Đảng ủy Nhà xuất bản về công tác cán bộ, căn cứ vào tình hình, nhu cầu thực tế và khả năng, năng lực của đội ngũ cán bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định và giao nhiệm vụ cho cán bộ cấp vụ cho đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà in Sự thật, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kể từ ngày 1/5/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành nhấn mạnh: "Việc đánh giá, xem xét, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng chiến lược của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật".

Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch được bổ nhiệm trong buổi Lễ cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản, đồng thời cam kết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với chức vụ được lãnh đạo và tổ chức giao phó.

Bình luận