Loading...

Công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019

Ngày đăng: 12/07/2019 - 15:07

Sáng 12/7/2019, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019. Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập và đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản chủ trì buổi Lễ.

Toàn cảnh Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019

Tham dự buổi công bố sách có đồng chí Nguyễn Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông;... cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản phát biểu tại buổi Lễ

Trong sáu tháng đầu năm 2019, Nhà xuất bản đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các đầu sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản cũng đã xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách nhằm phổ biến tri thức về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tính đến tháng 7 năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,..

Các đầu sách tiêu biểu được trưng bày tại buổi Lễ

Tại Lễ công bố sách xuất bản lần này, Nhà xuất bản đã tập trung giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu được xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2019, đó là: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do Báo Nhân dân tuyển chọn; Tham nhũng và hoạt động của công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam của Đại tướng, GS. TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bộ sách về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh (5 cuốn) do TS. Nguyễn Hồng Chuyên làm chủ biên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I năm 2019

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng giới thiệu một số tác phẩm có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn như: Các đại hội và hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2018) của PGS. Lê Mậu Hãn và TS. Võ Văn Bé; Bộ sách Niên giám khoa học năm 2018 của Hội đồng Lý luận Trung ương (4 tập); Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới do PGS.TS. Trần Quốc Toản làm chủ biên; GS.TS. Phùng Hữu Phú, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn đồng chủ biên; Viết và đối thoại của nhà văn, nhà báo Trần Mai HạnhĐường thời đại (21 tập) của nhà văn Đặng Đình Loan; Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát của Howard Jones do Mạnh Chương biên dịch; Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà do Ngô Bắc biên dịch; Chấn hưng Nhật Bản: Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới của Clyde Prestowitz do Vũ Thanh Nhàn biên dịch; Mặt trái của công nghệ của Peter Townsend do Quế Chi biên dịch; Tư duy đạo đức - Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo của Jonathan Haidt do Trương Thúy Ngân biên dịch. Đây là những đầu sách quý, cung cấp cho các nhà nghiên cứu, bạn đọc những thông tin, tri thức phong phú và có giá trị cao về chính trị, về lịch sử, văn hóa.

BT: Nguyễn Chắt

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả