Loading...

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
Số trang: 271 trang
Giá tiền: 71.000 đ
Xuất bản: Tháng 1-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới gồm 5 chương, làm sáng tỏ quá trình phát sinh và phát triển của nhà nước và pháp luật, chỉ ra những giá trị pháp lý của pháp luật ở các nhà nước trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, đồng thời, đưa ra những nét tương đồng và khác biệt của những nhà nước ở các khu vực lớn, điển hình trên thế giới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 75.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 123.000 đ
  Tác giả: .TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Như Huế
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Đặng Trí Dũng (Chủ biên)
  Giá tiền: 140.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên)
  Giá tiền: 169.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp
  Giá tiền: 150.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Đức Hạnh - TS. Hà Lương Tín (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: TS. Lê Thế Anh (Chủ biên)
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Văn Huyền (Chủ biên)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Giá tiền: 74.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ